logo

C/ Secretari Coloma, 25 08025 Barcelona

afa.secretaricoloma@gmail.com www.afasecretaricoloma.org

Associació de Famílies de l'IES Secretari Coloma

C/ Secretari Coloma, 25 08025 Barcelona

Qui som?

Som una entitat sense afany de lucre que agrupa les famílies de l’escola amb l’objectiu fonamental de contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que l’institut imparteix als nostres fills i filles.

Què fem?

Alhora que vetllem i treballem pel bon funcionament de l’escola, oferim serveis complementaris com menjador, extraescolars esportives i culturals, biblioteca, llibres de text, armariets, butlletí, etc.

Com funcionem?

El funcionament de l’AFA es basa en la participació voluntària dels pares i mares en les diferents Comisions i càrrecs de la Junta Directiva. Això, juntament amb la participació al Consell Escolar, el diàleg continu amb l’Equip Directiu de l’escola i el treball constant amb les empreses i entitats proveïdores, permet oferir els serveis més adequats a les circumstàncies i necessitats de cada moment.

Col·laboració amb l’AFA

Benvolgut pare/mare,

L’AFA necessita la implicació de les famílies per tal de donar continuïtat a la tasca que realitza. La col·laboració dels pares i mares –una col·laboració que en definitiva reverteix en benefici dels nostres filles i fills- és imprescindible.

D’altra banda, participar és  una manera d’estar vinculats a l’ Institut, conèixer una part de la realitat que viuen els nostres filles i fills i mantenir contacte amb altres famílies. No suposa una gran inversió de temps i retorna un gran benefici a tota la comunitat i a nosaltres mateixos.

Molts integrants de la Junta de l’AFA necessiten un relleu, les diferents Comissions requereixen que s’afegeixin més persones. En aquests moments més que mai és necessari que hi hagi una AMPA activa que treballi per aconseguir el seu principal objectiu: donar un bon suport a famílies i alumnes que en formen part.

Ara tan sols et demanem que ens responguis confirmant la teva voluntat de participar.  si vols afegir-te a qualsevol  Comissió (Extra-escolars, Socialització, Escola de Pares…).

Podeu enviar un mail: afa.secretaricoloma@gmail.com o truqueu al telèfon: 932853491

Moltes gràcies,
LA JUNTA